Překlady (by ItalianManiac)

12. října 2008 v 0:08 | ItalianManiac

1) Symfonie útoku

Strach je falešným rádcem
Jak stoupá napětí, smysly se rozostřují
Proniká do ledového potu
A vyústí v naprostou nahodilost

Nemohu se přimět
Odhodlat se bez
Moci přesvědčivých myšlenek

Vyhýbej se tomu vrahovi
Který zabíjí tvé myšlenky
Vytváří mylné představy
Smiř se se svou slabostí
Čirou náhodou to je
Klíč ke svobodě

Nemohu se přimět
Odhodlat se bez
Moci přesvědčivých myšlenek

Probuď mě
Jelikož jsem byl
Znemožněn

Uškrť mě
Ušetři mne před odumíráním
To, co chci cítit
Je jen ten konečný mír
Jak proudí skrz mne

Spadl jsem do hluboké díry
Zachytil jsem se v síti
Nedaří se mi se z toho dostat

Když svítání zachytává všechny věci skryté ve tmě
Vím, že to, co mě nutí pokračovat, si už nevybírám já sám

Může být těžké přijmout zodpovědnost
Za skutky, které jsi vykonal
Ale je to jediný způsob v křehkých představách
Odpusť sám sobě a ulehči své mysli

Opuštěný
Zrazený
Opuštěný
Zrazený sobectvím a posedlostí
Symfonie útoku

Vystopuj své falešné touhy
To vnitřní zrádce zažehává ten oheň
Odpoutej se od břemene
Zbav se svých laciných uspokojení

Lži, které sis pořád dokola namlouval
Vyústily v jakýsi stav nezájmu
A kvůli nim pomalu ztrácíš svoji identitu

Obyčejné věci
Mě neuspokojí
Nenajdu svůj klid
Ve svatyních vyšší společnosti

Útočím doleva a doprava
Jazykem, kterým vládnu
Přinuť mě
Trpět
To je cena, kterou je nutné zaplatit

Biju a umlátím tě
Můj způsob, jak vyřešit věci
Poslední slovo tu mám já
Tak drž svůj sprostý jazyk za zuby

Probuď mě
Jelikož jsem byl
Znemožněn

Uškrť mě
Ušetři mne před odumíráním
To, co chci cítit
Je jen ten konečný mír
Jak proudí skrz mne

Uškrť mě
Ušetři mne před odumíráním
To, co chci cítit
Je jen ten konečný mír
Jak proudí skrz mne

Spadl jsem do hluboké díry
Zachytil jsem se v síti
Nedaří se mi se z toho dostat

Jenom dobrý kůň nikdy nezakopne
Ale oni z něj udělali příliš

2) Základ společnosti (V očích zákona: Korupce)

Finanční podvod je cesta k nadvládě
Odvaž se i tam, kam si jiní netroufnou
Jenom tě mile a přátelsky
Žádáme o loajalitu

Korupce je základ společnosti
Díky níž stále vládneme světu
Jenom tě žádáme o loajalitu
Ale nebudeme to opakovat

My jsme víc než zákon
A jsme připraveni zvednout sluchátko
A lži, které vysíláme
Vedou k účelu
Který světí prostředky

My jsme víc než všechno
A máme v úmyslu přinutit tě se plazit
Protože strach, který šíříme
Posvětí tento výjev

Všechno, co mám
Už mi nestačí
Když nemůžu mít med
Tak zničím včelstvo

Všechno, co jsem kdy udělal
Už nestačí k tomu, abych byl
Tím jediným vládcem
Uvolněte mi cestu

Lží je potřeba ke sjednocení
Davy prahnou po pohádkách
Jenom tě žádáme o loajalitu
A když to bude potřeba, použijeme sílu

My jsme víc než zákon
A jsme připraveni zvednout sluchátko
A lži, které vysíláme
Vedou k účelu
Který světí prostředky

My jsme víc než všechno
A máme v úmyslu přinutit tě se plazit
Protože strach, který šíříme
Posvětí tento výjev

Já jsem ten uražený vynálezce
Korupce a podvodů
Já jsem ten podvodník, co se nedá odradit
Já jsem vaše vláda

Všechno, co už mám
Mi nestačí
Když nemůžu mít med
Tak zničím včelstvo

Všechno, co jsem kdy udělal
Už nestačí k tomu, abych byl
Tím jediným vládcem
Následuj panovníka
Nebo vypadni ode mě

Křivá přísaha, jediný legální způsob
Jak se ospravedlnit a přitom si získavat příznivce
Terorista, který se může stát
Výměnou za černé zlato

Křivá přísaha není urážkou
Pro hodnostáře a prezidenty
Otevři to, vydoluj to
Otevři ty záznamy

Všechno, co mám
Už mi nestačí
Když nemůžu mít med
Tak zničím včelstvo

Všechno, co jsem kdy udělal
Už nestačí k tomu, abych byl
Tím jediným vládcem
Uvolněte mi cestu

Všechno, co mám
Už mi nestačí
Prostě chci všechen ten med

Všechno, co jsem kdy udělal
Už nestačí k tomu, abych byl
Vidět

3) Čtvrthodina

Vše, co zbývá, jsou jen chladná těla bez života
Bez duše
Vychovány pouze k vyvraždění

Dívaje se na ta chladná těla bez života
Jejich duše jsou pryč
Přišly nazmar kvůli vraždě

4) Cesta životem

(Cesta životem)

Nepřestáváme hledat
Nevíme co dělat
Lov začíná

Ztrácíme se ve výběrech
A nejsme schopni
Najít tu pravou podstatu života

Je to nedostatkem empatie
Nám je to ale jedno
Útěk do samoty

(Cesta životem)

Nejsme spokojeni
S tím, co musíme udělat
Chceme svůj podíl

Nemůžeme se toho zbavit
A nejsme schopni
Vypudit tuto smrtelnou chorobu

Žádné emoce
A nedostatek laskavosti
Vytvořily chladné oceány
Plné sobectví
A pokrytectví

Jsme shovívaví
Když můžeme mít také užitek

Staráme se o psy
Ale rozsekáme a rozřežeme vepře do pekla

Žádné emoce
A nedostatek laskavosti
Vytvořily chladné oceány
Plné sobectví
A pokrytectví

Vše, co zbývá, jsou jen chladná těla bez života
Bez duše
Vychovány pouze k vyvraždění

Dívaje se na ta chladná těla bez života
Jejich duše jsou pryč
Přišly nazmar kvůli vraždě

Nepřestávej bojovat za práva zvířat
Soustřeď se na to, dokud nenajdeš svojí cestu
(Najdi svou cestu)

Žádné emoce
A nedostatek laskavosti
Vytvořily chladné oceány
Plné sobectví
A pokrytectví

Za závojem jsem uviděl
Konec osudu
Koloběh nás pohltí
Končíme tam, kde jsme začali

Žádné pocity
A neochota vidět
Nám nedovolí vyléčit
Staré rány
Nelze se uzdravit

5) Brutální masakr (V očích zákona: Pizzo*)

[* Pizzo je termín pro výpalné, které vybírá ve formě vydírání mafie v jižní Itálii od různých podniků nebo společností a na oplátku jim poskytuje ochranu.

Odvaha - předehra, která by mohla způsobit změnu
Na prvního se bude vzpomínat jako na hrdinu
Ze hrobu
Získají postavení, které by mohlo otevřít klec
Než se naše práva vyprázdní až k nule

Ty se rozhoduješ
Jestli zaplatíš nízkou cenu nebo tu nejvyšší
Oběť

Kdo drží práva
Která nás svazují a zrazují
Světla měst
Ochraňují sadisty

Zbabělost, postup k utiskování a úpadku
Přestala být odpovědí na všechno
Brzy to uvidíš
Loajalitu nakonec nikdo neproplatí
Shoda objasňuje tvojí zkázu

Kdo drží práva
Která nás svazují a zrazují
Světla měst
Ochraňují sadisty

Právě tu hoří
Hrozba
Nikdo ti nepomůže
Právě tu hoří
Hrozba
Kouř ve městě

Ty se rozhoduješ
Jestli zaplatíš nízkou cenu nebo tu nejvyšší
Oběť

Brutální parchanti
Nejsou k ničemu

Kdo drží práva
Která nás svazují a zrazují
Světla měst
Ochraňují sadisty
Kdo drží práva
Která nás svazují a zrazují
Světla měst
Ochraňují sadisty

6) Tvoje vůně

Lehký vánek, který přešel
A rozfoukal mlhu
Kterou provrtával paprsek světla
A tato tvoje vůně
Se rozplynula a zemřela

7) Překousni to nejhorší

Jsem neústupný
Neexistuje způsob
Jak zlomit mojí kázeň a sílu

Má nekonečná loajalita
K mojí vlasti
Mě naplňuje hrdostí
Kterou nikdo nechápe

Kdy se nám dostane nějakého vysvětlení?
O tom, co se tam nakonec stalo
Ten nedostatek
Od hrdosti našeho národa
To je důvod, proč to tajit

Při službě pro Národ
Bych položil svůj život
A nelitoval bych toho

Zabránit predátorům
Za každou cenu
Necítím žádnou lítost pro všechny ty přeběhlíky, kteří zemřeli

Hrdost duše
Navždy je vinna
Podzimní legie
Se stala ostudou

Rodiny byly rozděleny a truchlí
Ticho porážky
Trn v oku
Jeden hluboký šrám
Ale lži žijí dál

Kdy se nám dostane nějakého vysvětlení?
O tom, co se tam nakonec stalo
Ten nedostatek
Od hrdosti našeho národa
To je důvod, proč
Změnit úhel pohledu

Opustil nás
Každý z vás
Nezapomeňte na to, co se vám nepodařilo

(Bacha!)
Opustil nás
(Pozor!)
Každý z vás
(Vydrž!)
Nezapomeňte, že jste selhali úplně ve všem

Hrdost duše
Navždy je vinna
Podzimní legie
Se stala ostudou

Rodiny byly rozděleny a truchlí
Ticho porážky
Trn v oku
Jeden hluboký šrám
Ale lži žijí dál

Kdy se nám dostane nějakého vysvětlení?
O tom, co se tam nakonec stalo
Nedostatek
(Žádný) konflikt
To je důvod, proč pochodovat dál (pochodovat dál)
(Důvod, proč) Stát si za svým (stát si za svým)
Mlátit
A tajit (a tajit)

8) Utop démona

Nepopírej mě
Vydrž čelit
Bolesti a útoku
Nemůžu to snášet

Neopovrhuj mnou
Odvaž se honit se
Za bohatstvím a majetkem (majetkem)

Nepodceňuj mě
Řídila nás neovladatelná touha
Opuštěni
Zrozeni k tomu, abychom byli krutí a nespravedliví

Tohle je příkaz
Věř ve mne
Natáhni se a vezmi mne za ruku

Copak to nevidíš?
Potřebuješ mě

Nepodceňuj mě
Svádělo nás to k útěku

Tohle je příkaz
Věř ve mne
Natáhni se a vezmi mne za ruku
Jenom obětuj svojí duši
Nemůžeš popřít
Démona, který teď vládne

Zradíme
Budeme na vzestupu
Abychom mohli zabíjet a obětovat
Svedeme tě z cesty
Šíříme lži
Abychom přežili

Nevyhýbej se mi
Vydrž čelit
Osudové zkáze
Nemůžu to snášet

Nezdržuj mě
Odvaž se napadnout
Svého nepřítele (nepřítele)

Nepodceňuj mě
Svádělo nás to k útěku
Opuštěni
Zanecháni nečinní a slabí

Tvoje sebelítost je jen další výmluva, jak hodit vinu na jiného

S mocí a velkou částí
Ochraň svůj obor

Nejsme žádnou obětí svých činů
Stačí převzít zodpovědnost
Bojuj za sebe a nevracej se
Dokud nedostaneš všechny lekce a nepoučíš se

Tohle je příkaz
Věř ve mne
Natáhni se a vezmi mne za ruku
Jenom obětuj svojí duši
Nemůžeš popřít
Démona, který teď vládne

Tvoje sebelítost je jen další výmluva, proč odložit ostří

9) Afrodita v celibátu

Nekousej do ruky, která tě krmí
Ta, která se o tebe stará
A uspokojuje svoje potřeby
Nebreč kvůli dotekům
A věř
Neuspokojuje-li chtíč

Afrodita v celibátu
Slepá víra zrazena

Nebojuj proti svým potřebám
Jsme lidé z masa a krve, kteří ospravedlňují své činy
Nebreč kvůli dotekům
A krach
To je vše, co zbylo z naší důvěry

Afrodita v celibátu
Slepá víra zrazena

Život začíná tam
Kde se zastavil čas
Schovávám se
(Na místech)
Které nenajdeš
Nikdy je nenajdeš

Neschovávej se, protože život je bezvadný
Chceme pro tebe to nejlepší
Vedeme tě do země zaslíbené
Neoplakávej svoje hříchy
Je to chtíč
Důvod, proč ses nás snažil pokoušet

Afrodita v celibátu
Slepá víra zrazena

Život začíná tam
Kde se zastavil čas
Schovávám se
(Na místech)
Které nenajdeš
Nikdy je nenajdeš

Život začíná
Až budeš pryč
Toužím po tom dni
(Stopy)
Nikdy nevymizí
Určitě za to zaplatíš

Hříšník žádá o odpuštění
Ale jen když má u hlavy pistoli

Pravé příšery, které se vydávají za svaté
Jen aby měly to, co jim chybí

Ale nakonec budou mít
Jen úplně prázdnou duši

Můj čas nadešel
Sloužil jsem Otci
Se vší silou
Práce je dokonána
Cítím se prázdný
Ale spokojený

Zeď se zřítila
Už ji nemohli dále udržet
Mají strach vepsaný ve tvářích
Život jde dál, ale spravedlnost si našla cestu

Jsme jenom lidé
S nedostatky a chybami
A co hedvábně jemné svádění
Nemůžeme odolat svým osudům
Ale ty se starej o sebe
Tvá pohanská duše shoří u bran

Můj čas nadešel
Sloužil jsem Otci
Se vším násilím
Přijal jsem to
Čím jsem se stal
Bez výčitek svědomí

Život začíná tam
Kde se zastavil čas
Schovávám se
(Na místech)
Které nenajdeš
Nikdy je nenajdeš

Život začíná
Až budeš pryč
Toužím po tom dni
(Stopy)
Nikdy nevymizí
Určitě za to zaplatíš
Hříšník žádá o odpuštění
Ale co bys udělal ty?

10) Válka proti teroru (V očích zákona: Pentagonské dokumenty)

Spusť tu šedou oponu a odhal
Své pravé a vychytralé úmysly
Polož zbraně a odvolej se
K celému svému mravnímu svědomí

Zdravý rozum
Lhostejnost
Nedbalost

Nevinnost
Poslušnost
Neschopnost

Přestaň se zvrácenými lžemi a odhal
Své cíle a pravé úmysly
Přestaň popírat a neskrývej
Ty podvodné vynálezy

Zdravý rozum (Pane, ano Pane)
Lhostejnost (Pane, ne Pane)
Nedbalost (Pane, ano Pane)

Nevinnost (Pane, ne Pane)
Poslušnost (Pane, ano Pane)
Neschopnost (Pane, ne Pane)

Chyby tichých vrahů
Pro ně není třeba mít výčitky svědomí
Ti, kteří měli zemřít
Ti poděkují v příštím životě

Máš povolení vraždit
Ale to ti jednou vyprší
Jednoho dne nadejde tvůj den
A tvé hnusné činy vyjdou na světlo

Nemařte naše cíle
Nepodceňujte nás
Máme pod kontrolou
Vás všechny

Když zabíjíš civilisty
Nikdy nedej znát lítost
My máme svoje omluvy
Odejdeme bez škrábnutí (ano, Pane)

Máš povolení spáchat
Velmi velké chyby
Dokud je budeš páchat
Ve prospěch vyššího dobra

Zdravý rozum (Pane, ano Pane)
Lhostejnost (Pane, ne Pane)
Nedbalost (Pane, ano Pane)

Nevinnost (Pane, ne Pane)
Poslušnost (Pane, ano Pane)
Neschopnost (Pane, ne Pane)

11) Desátek*

(instrumentální)

[* Desátek (z latinského decenia = desetina) označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (církev) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu. Tato povinnost byla běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.

12) Hříšníkovo poslední útočiště (Skutek procitnutí)

Dnes se k tobě
Pětkrát pomodlíme *)
Putujíce, stále
Čelem k cestě **)

Dnes se k tobě pětkrát pomodlím *)
Čelem k nejtemnějšímu kameni **)

Od půlměsíce ***)
Až k daru shora
Sever není ten správný směr

Ta veliká hrozba, které čelíme, má teprve přijít
Postav se svým nepřátelům

Protože myšlenky, které zní ozvěnou, nezboří tuto zeď
Rozhodně se postavíme proti opoziční frakci

Předvídej
Dívej se očima nepřátel

Desátého dne, ihned po horkém období
Ruce vztažené k nebi
Když se rozbřesklo nad hladovějícími dušemi
Zakát zachrání ty, kteří to zoufale potřebují +)

Předvídej
Násilné činy
Předsáhni
Zbraně ukazující cestu
Na stezku, která zrazuje

Pod hvězdným nebem osvětleným měsícem
Poslední zbývající přání zemřelo

Mezi naší nadějí a nedůvěrou
Je tohle hříšníkovo poslední útočiště?
Tohle je náš osud
Přetrpět bolest, odpouštět nepřátelům

Znovu postavím budovu z té hromady trosek na zemi
Vrátím tu nechutnou zlomyslnost

Slova muezzina mě zevnitř spalují ++)
Přísná, vykupující odplata

Jako kdyby se naděje vyhýbala dějinám
Jenom jsem zavřela oči
Jako kdyby život zrychlil
Ve chvíli, kdy jsem umřela

Dnes se k tobě
Pětkrát pomodlíme *)
Putujíce, stále
Čelem k cestě **)

Mezi naší nadějí a nedůvěrou
Je tohle hříšníkovo poslední útočiště?
Tohle je náš osud
Přetrpět bolest, odpouštět nepřátelům

Pokud odvoláme svůj smysl pro mír
Je tohle hříšníkova poslední porážka?
Tohle je náš osud
Přetrpět bolest a vyléčit tu nemoc

Jako kdyby se naděje vyhýbala dějinám
Sny, které se nesplní
Naše spása se zdá být tak mimo dosah

Vtiskni rysy těm stínům, které naplňují naše vzpomínky
Ať se pole zase rozjasní
Příroda jako slib bez hranic
Pociť to v žilách, dýchej život!
A ne tu nenávist, která tě nutí vykrvácet

Dnes se k tobě
Pětkrát pomodlíme *)
Putujíce, stále
Čelem k cestě **)

Během noci
Žije se mi mnohem klidněji
Mně samotnému
Takže mám raději
Když den skončí
A ochromí slunce
Takže můžeme žít
Bez zábran

Jak mohou být ruce, které jsou mozolnaté od nošení, tak silné
Jak může srdce přetrpět ten proud lží, který nepřestává proudit

Mezi naší nadějí a nedůvěrou
Je tohle hříšníkovo poslední útočiště?
Tohle je náš osud
Přetrpět bolest, odpouštět nepřátelům

Pokud odvoláme svůj smysl pro mír
Je tohle hříšníkova poslední porážka?
Tohle má přednost
Přetrpět bolest v jednotě

[* Muslim je povinován k pěti každodenním kultickým modlitbám - v poledne, odpoledne, za soumraku, v noci a za úsvitu.

[** Muslim musí vykonávat tyto modlitby směrem k Mekce, posvátnému a poutnímu městu islámu. Ve středu Mekky je Ka'ba, kamenná krychlová struktura, která je v islámu považována za nejposvátnější. V ní je uložen černý kámen, který je údajně meteorického původu.

[*** Půlměsíc je jedním ze starých symbolů islámu. Dnes se vyskytuje například na turecké vlajce.

[+ Zakát je označení jednoho z pěti pilířů islámu. Muslim je povinen platit určitý podíl z některých komodit, které vlastní nebo získává (podle druhu se jedná o desátek, dvacátek nebo čtyřicátek) na dobročinné účely. Jedná se tedy o náboženskou daň z majetku a z příjmů, určenou k dobročinné pomoci.

[++ Muezzin je služebník mešity, který stojí na ochozu minaretu a svolává věřící k modlitbě.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
http://www.epica.nl/Isaac/MySpace/Layout/banner01.gif